Prawnicy wchodzący w skład naszego zespołu należą do osób o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i unikalnym doświadczeniu praktycznym, co sprawia, iż nasi mocodawcy mogą uzyskiwać skuteczną ochronę prawną dla prowadzonej przez nich działalności. Szczególnie dumni jesteśmy z naszych sukcesów w dotyczących postępowań w Radzie i Komisji Europejskiej oraz przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Usługi na rzecz Państwa świadczyć będą partnerzy Kancelarii posiadający duże kompetencje i doświadczenie wspierani przez zespół prawników i asystentów prawnych. Na życzenie Państwa prace eksperckie mogą być wykonane ponadto przez Prof. dr hab. Wiesława Czyżowicza.