Kancelaria Królak i Wspólnicy jest liderem w grupie stowarzyszonych, cieszących się zaufaniem kancelarii adwokackich i radcowskich, świadczących wyspecjalizowaną obsługę prawną dedykowaną instytucjom i podmiotom korporacyjnym.

Realizujemy pełne spektrum usług prawniczych, udzielając wsparcia dla prowadzonych przez naszych Klientów przedsięwzięć. Z sukcesem świadczymy w całej Polsce obsługę prawną znaczących podmiotów, w tym  firm energetycznych, przemysłu wydobywczego, farmaceutycznych, hydrotechnicznych i budowlanych oraz pionierskich projektów z zakresu IT, nowoczesnych technologii, czy energii ze źródeł odnawialnych.

Działamy także na rzecz sektora publicznego, organów samorządu terytorialnego oraz naczelnych organów samorządu zawodowego, izb gospodarczych i organizacji zawodowych, jak również uczestniczymy w obsłudze wielkiej wartości kontraktów infrastrukturalnych przy zaangażowaniu funduszy międzynarodowych.

Działania Kancelarii polegają zarówno na doradztwie prawnym związanym z bieżącą obsługą prawną, jak i na wyspecjalizowanych formach współpracy, dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

W razie potrzeby nasi doświadczeni prawnicy zapewniają obsługę dotyczącą skomplikowanych problemów prawnych, m. in. związaną z realizacją projektów, sporządzaniem ekspertyz i opinii specjalistycznych, udziałem w negocjacjach i podejmowaniem innych niezbędnych działań w imieniu Zleceniodawcy wobec Jego kontrahentów w granicach udzielonych pełnomocnictw.

Świadczona przez nas obsługa, o ile umowa stron tak stanowi, może być wykonywana również w języku angielskim, rosyjskim lub niemieckim.

Naszym atutem jest oparcie rozwiązań praktycznych o najlepsze podstawy teoretyczne. Korzystamy ponadto z dorobku i doświadczenia wybitnych specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa polskiego i europejskiego, oddając do Państwa dyspozycji wysokiej próby wiedzę ekspercką na dogodnych i przyjaznych warunkach.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i współpracy z nami.