Dr hab. Wiesław Czyżowicz

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; od października 2000 r., Kierownik Katedry Prawa Celnego. Wykładowca prawa gospodarczego Polski oraz Unii Europejskiej w wielu uczelniach i szkołach biznesu w Zachodnich Stanach USA.W latach 1990-1993 Dyrektor Departamentu Polityki Celnej i Kontroli Obrotu Towarowego oraz Dewizowego w Głównym Urzędzie Ceł, Pełnomocnik GUC d/s. Negocjacji z EWG, EFTA i CEFTA, Szef Międzyresortowego Zespołu d/s Przygotowania i Wdrożenia do Praktyki Dokumentu i Systemu SAD.

Współtwórca Polskiej Izby Celnej i Handlu Zagranicznego, Przewodniczący jej Rady Programowej (1991-1995); członek Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Izby Handlowej (od 1999r.), Przewodniczący Rady Programowej Monitora Prawa Celnego (od 2000r.), doradca Prezesa Ogólnopolskiego Zrzeszenia Agencji Celnych, przedstawiciel tego stowarzyszenia w CLECAT – Europejskiej Organizacji Logistyki i Spedycji (od 2001r.).

Autor około 200 artykułów poświęconych, m.in., problemom regulacji prawnych e-biznesu oraz prawa celnego i stosunków międzynarodowych. Współautor opracowania „Prawo komputerowe w praktyce” pod red. B.Fiszera i M. Skrucha, Warszawa, Verlag Dashöfer 2001; Podręcznika „Prawo i postępowanie celne”, redaktor naukowy i współautor, Warszawa WSHiP 2001; „Handel elektroniczny a prawo celne w Polsce”, w: Biuletyn celny. Branżowy Serwis Informacyjny, 2001r. , Nr 6/7.

Ekspert d/s. celnych Sejmu, Senatu, Ministerstwa Finansów, Gospodarki (członek Zespołu d/s. podpisu elektronicznego), doradca celny wielu firm krajowych i zagranicznych.