Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

W szczególności posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, opracowywaniu wewnętrznych regulacji na zlecenie pracodawców (m.in. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania), układów zbiorowych.

Praktyka Kancelarii koncentruje się na reprezentowaniu pracodawców w rozwiązywaniu sporów pracowniczych, ochronie interesów przedsiębiorstwa w sporach prowadzonych na drodze sądowej, negocjacjach ze związkami zawodowymi, rozwiązywaniu sporów zbiorowych, analizie prawnej zagadnień pracowniczych w przejmowanych przedsiębiorstwach. Nasi prawnicy posiadają szczególne doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw w interesie znaczących podmiotów sektora górniczego. Przy realizacji projektów z zakresu prawa pracy jesteśmy wspierani przez uznane autorytety naukowe.