Ochrona konkurencji

Klienci Kancelarii posiadają dostęp do obsługi w zakresie prawa antymonopolowego, a także prawa o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji. W ramach tych dziedzin prawa świadczymy usługi obejmujące m.in. doradztwo w zakresie zwalczania praktyk prawa świadczymy usługi obejmujące m.in. doradztwo w zakresie zwalczania praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających interesy uczestników rynku i konsumentów, jak również czynów nieuczciwej konkurencji.

  • Partnerzy Kancelarii posiadają rozległą wiedzę o regulacjach europejskich, dzięki czemu możemy wspierać naszych Klientów w procesie eliminacji ryzyka naruszenia przez nich regulacji antymonopolowych;
  • Reprezentujemy ich interesy przed Sądem Antymonopolowym i zapewniamy tym samym bardziej sprzyjające warunki dla prowadzenia przez nich działalności;
  • Możemy także reprezentować naszych mocodawców w postępowaniach sądowych w sprawach o odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych naruszeniem reguł konkurencji;
  • Wysoki poziom pomocy prawnej w zakresie postępowań przed organami Unii Europejskiej, Kancelaria zapewnia dzięki bogatemu międzynarodowemu doświadczeniu naszych prawników w sferze publicznej.