Prawo Cywilne i Gospodarcze

Świadczymy obsługę prawną o charakterze wewnątrzkorporacyjnym dla dużych podmiotów gospodarczych, działających w formie spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, czy fundacji. W sprawach związanych z zakładaniem i przekształcaniem spółek oraz przedsiębiorców działających w innych formach prawnych, zmianami umów bądź statutów, Kancelaria wykonuje wszelkie usługi prawne w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto nasze działania w zakresie prawa gospodarczego obejmują m.in.:

  • obsługę organów statutowych,
  • obsługę kontraktów gospodarczych,
  • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych.