Nieruchomości

Kancelaria przeprowadza analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz świadczy doradztwo w zakresie optymalizacji zasad ich wykorzystania lub zarządzania prawami na nieruchomościach w tym również optymalizacji podatkowej,  jak również lokalizacji inwestycji, zwłaszcza obiektów wielkopowierzchniowych, obejmujące m. in. kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego.  Reprezentujemy naszych klientów w relacjach i negocjacjach z podmiotami finansującymi nabycie nieruchomości, w tym zapewniamy obsługę prawną finansowania obejmująca m.in. przygotowanie dokumentów dotyczących ustanawiania zabezpieczeń dla nabywców nieruchomości i instytucji finansujących.

Wśród działań wykonywanych na rzecz naszych Zleceniodawców wskazać należy ponadto:

  • na podstawie przeprowadzonych badań wartości rynkowej oraz audytu prawnego nieruchomości, opracowanie i sporządzanie rekomendacji dla właścicieli lub zarządców nieruchomości, które obejmują koncepcję ich wariantowego zagospodarowania;
  • kompleksowe opracowywanie i realizacja koncepcji transakcji oraz projektów inwestycyjnych;
  • obsługa prawna w zakresie przygotowania umów związanych z zagospodarowaniem, zarządzaniem i komercyjnym wykorzystaniem nieruchomości, obejmująca m.in. sporządzanie umów z zarządcami nieruchomości, umów z dostawcami mediów oraz opracowywanie wewnętrznych regulaminów użytkowania powierzchni wspólnych;
  • obsługa prawna w zakresie procesu budowlanego, w tym sporządzanie, analizy i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, umów developerskich itp.;
  • reprezentacja Klientów przed sądami, organami nadzoru budowlanego oraz organami administracji publicznej i samorządowej.