Prawo Celne i Akcyza

 • Doradzamy we wszelkich postępowaniach celnych, m. in w zakresie monitoringu i zatrzymania importowanych towarów na etapie postępowania celnego, poszukiwaniu importerów, producentów i przewoźników;
 • Oferujemy kompleksowe wdrożenia i audyt systemów akcyzowych;
 • W zakresie postępowań podatkowych oraz prowadzenia spraw spornych doradzamy na każdym etapie postępowania,  w szczególności polecamy Państwa uwadze:
  • przedkontrolne przygotowanie podatników do kontroli podatkowych lub celnych,
  • doradztwo w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz celnych,
  • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli skarbowych, odwołań od decyzji wymiarowych, zażaleń na postanowienia organów podatkowych i celnych,
  • kompleksową obsługę postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach dotyczących podatków,
  • przygotowywanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację na rozprawach,
  • przygotowywanie skarg konstytucyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację w Trybunale Konstytucyjnym,
  • przygotowywanie skarg do Komisji Europejskiej w związku z niezgodnością polskich przepisów bądź praktyki orzeczniczej z przepisami wspólnotowymi,
  • opracowywanie zagadnień z zakresu prawa europejskiego na potrzeby toczących się podatkowych spraw spornych, w tym projektowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE,
  • obsługę postępowań karnoskarbowych.