Rozwiązywanie sporów sądowych. Rozjemstwo. Arbitraż

Wysoki poziom pomocy prawnej przy zastępstwie procesowym zawdzięczamy doświadczeniu zawodowemu naszych prawników. W odniesieniu do strategicznych dla naszych Klientów, a często złożonych spraw, Kancelaria proponuje  prowadzenie procesów z wykorzystaniem ekspertyz sporządzanych przez powszechnie uznanych specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa.

  • Zapewniamy zastępstwo procesowe wymagające wysokich umiejętności i wiedzy w zarówno w sprawach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Sądami Apelacyjnymi, jak też w postępowaniach przed sądami I instancji. Nasi prawnicy zwracają baczną uwagę na opracowanie z Klientem strategii procesu, uwzględniając nie tylko jego końcowy wynik, ale także konieczność optymalizacji kosztów procesu oraz wykorzystanie instrumentów procesowych dla maksymalnego wsparcia pozycji naszych mocodawców.
  • Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed arbitrażem instytucjonalnym oraz  w postępowaniach prowadzonych ad hoc. Nasze usługi obejmują m.in. prowadzenie:
  • krajowych postępowań arbitrażowych,
  • międzynarodowego traktatowego arbitrażu inwestycyjnego,
  • międzynarodowego arbitrażu handlowego.