Rynki Kapitałowe

  • Doradzamy spółkom publicznym i instytucjom finansowym w transakcjach na rynku kapitałowym. W szczególności świadczymy usługi prawne przy IPO, wtórnych ofertach akcji, emisjach obligacji oraz papierów wymiennych na akcje.
  • Przeprowadzamy transakcje fuzji i przejęć.
  • Świadczymy doradztwo na rzecz spółek w zakresie komunikacji z rynkiem, wypełniania obowiązków informacyjnych i  wyjaśniania zagadnień prawnych z instytucjami regulacyjnymi.
  • Reprezentujemy naszych klientów przed polskimi organami regulacyjnymi tj. przed Komisją Nadzoru Finansowego i Giełdą Papierów Wartościowych.