Inwestycje budowlane i Kontrakty FIDIC

Świadczymy obsługę prawną w pełnym zakresie, realizowaną na rzecz Inwestora, Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy. Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych, funkcjach Doradcy-konsultanta, oraz Administratora prawnego Kontraktów, a także w analityce i modelowaniu nowych Kontraktów, wnosząc do tego nowatorskie rozwiązania, autorstwa naszych ekspertów. Posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dużej wartości inwestycji /m.in. infrastrukturalnych, hydrotechnicznych, obiektów kubaturowych, użyteczności publicznej/. Proponujemy zwłaszcza:

 • Reprezentowanie Inwestora w postępowaniach administracyjnych zwiazanych z przygotowaniem inwestycji i uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń;
 • Sporządzanie umów i kontraktów o roboty budowlane;
 • Doradztwo dot. zatosowania warunków kontraktowych FIDIC w projektach inwestycyjnych w tym realizowanych w ramach zamówień publicznych;
 • Pomoc przy wyborze optymalnych rozwiązań kontraktowych FIDIC,  m. in. w zakresie:
  • Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie,
  • Obmiary i wycena,
  • Cena kontraktowa i płatność,
  • Zmiany i korekty w robotach,
  • Gwarancje i ubezpieczenia,
  • Rozwiązanie Kontraktu,
  • Roszczenia Wykonawcy,
  • Roszczenia Zamawiającego,
  • Roszczenia i rozstrzyganie sporów;
 • Pomoc w negocjacjach oraz korzystnym dla naszego Klienta  (Inwestora/Wykonawcy) konstruowaniu zasad ryzyka  i odpowiedzialności Stron Kontraktu oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego;
 • Obsługa procedur prowadzenia inwestycji budowlanych w oparciu o regulacje Warunków Kontraktowych FIDIC;
 • Wsparcie prawne w procesie zarządzania realizacją Kontraktu FIDIC przez Inżyniera;
 • Doradztwo prawne i obsługa Klienta, prowadzone w celu przeciwdziałania lub minimalizowania zagrożeń kontraktowych powstających w procesie realizacji inwestycji;
 • Obsługa prawna sporów sądowych i arbitrażowych w sprawach o roboty budowlane  /Kontrakty FIDIC/.