Prawo Autorskie, Prawo Własności Przemysłowej, Ochrona Dóbr Osobistych

Doradzamy, jak chronić wzory użytkowe, know-how, tajemnice handlowe i prawa autorskie. Udzielamy porad z zakresu praw własności dotyczących technologii i praw własności intelektualnej oraz ich przenoszenia na inne podmioty – także w przypadku transakcji korporacyjnych, podziałów, fuzji i przejęć. Usługi Kancelarii obejmują m.in.:

  • reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów,
  • doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw,
  • reprezentację firm w negocjacjach i  sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej, doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców,
  • zarządzanie, racjonalizacja i audyty praw własności intelektualnej i przemysłowej,
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz reprezentowanie w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
  • ochronę dóbr osobistych, dochodzenie przed sądem zadośćuczynienia w postaci sprostowań, przeprosin czy zapłaty odszkodowania.