Energetyka i Prawo Energetyczne

Kancelaria zapewnia obsługę prawną dla podmiotów działających w sektorze energetyki i ciepłownictwa oraz podmiotów działających w sektorze gazowym i paliwowym. Nasze usługi obejmują:

  • pełne wsparcie prawne przy realizacji inwestycji (budowa, modernizacja bloków konwencjonalnych, źródeł odnawialnych, inwestycji sieciowych),
  • kompleksowe doradztwo regulacyjne, przede wszystkim w postępowaniach koncesyjnych, taryfowych,  w postępowaniach przed Prezesem URE, ARM, ARR, Ministrem Gospodarki, Ministrem Środowiska i innymi organami regulacyjnymi,
  • audyty prawne w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa energetycznego,
  • doradztwo prawne przy projektowaniu, negocjowaniu oraz implementacji umów dotyczących sprzedaży, przesyłu, dystrybucji paliw lub energii, umów o przyłączenie do sieci, umów związanych z magazynowaniem gazu i paliw, a także handlu uprawnieniami do emisji i prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia,
  • ekspertyzy i opinie prawne w zakresie europejskiego prawa energetycznego i jego wpływu na działalność przedsiębiorstw energetycznych,
  • doradztwo przy zabezpieczaniu pozycji kontraktowych przy różnych transakcjach w energetyce.