Prawo ubezpieczeniowe

Nasi specjaliści od wielu lat z sukcesem doradzali w ustalaniu zasad działania wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce oraz reprezentowali ich interesy. W oparciu o dorobek naszych prawników, Kancelaria oferuje w szczególności:

  • Reprezentowanie zakładów ubezpieczeń i ich akcjonariuszy przed KNF i sądami administracyjnymi  w sprawach dotyczących zgody na powołanie prezesa zarządu zakładu ubezpieczeń oraz nabycia akcji zakładu ubezpieczeń;
  • Reprezentowanie zakładów ubezpieczeń przed Prezesem UOKiK w sprawach dot. stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umowy, przed SOKiK w sprawach odwołań od decyzji Prezesa UOKiK oraz przed Rzecznikiem Finansowym;
  • Reprezentacja zakładów ubezpieczeń przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę z tytułu pobranych opłat likwidacyjnych oraz w sprawach likwidacji szkód;
  • Przygotowanie ogólnych warunków ubezpieczeń w ramach działu I ubezpieczenia na życie i działu II pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe;
  • Przygotowanie zmian do statutów zakładów ubezpieczeń;
  • Doradztwo w zakresie nabywania akcji zakładu ubezpieczeń, w zakresie łączenia zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych;
  • Doradztwo prawne na rzecz zakładu ubezpieczeń, prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, w sprawach o świadczenia wyrównawcze i prowizje.