Fuzje i Przejęcia, Restrukturyzacja

Doradzamy w sprawach dotyczących m.in.:

  • badań prawnych i podatkowych typu due diligence
  • sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw,
  • łączenia spółek i podziałów spółek,
  • umów joint venture,
  • restrukturyzacji grup kapitałowych,
  • przekształceń własnościowych,
  • obsługi procesów prywatyzacyjnych skomercjalizowanych spółek Skarbu Państwa,
  • sprzedaży i zakupu udziałów (akcji) spółek,
  • umów wspólników.

Kancelaria świadczy wszelkiego rodzaju usługi związane z realizacją powyższych transakcji w tym w zakresie sporządzania zgłoszenia do Prezesa UOKiK lub Komisji Europejskiej w sprawie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, reprezentowanie wnioskodawcy w postępowaniu o uzyskania zgody organu antymonopolowego na koncentracje przedsiębiorstw, sporządzenie planu połączenia lub podziału spółki, prawne wsparcie w procesie wyceny majątku, itp.

Usługi naszej kancelarii obejmują również przeprowadzenie due diligence (badania prawnego) podmiotów uczestniczących w transakcji, ekspertyzę i doradztwo z poszczególnych dziedzin prawa, kompleksowe ustalenie prawnych aspektów transakcji oraz jej realizację. Nasi prawnicy wykorzystują przy tym doświadczenia zdobyte podczas obsługi prawnej tego typu transakcji przeprowadzanych z udziałem wiodących podmiotów na polskim rynku oraz związane z funkcjonowaniem instytucji łączenia firm na rynkach europejskich (mergers and acquisitions), w tym standardy wymagane przez ustawodawstwo Unii Europejskiej.