Prawo Farmaceutyczne

Świadczymy obsługę w ramach postępowań prawnych i regulacyjnych prowadzonych w oparciu o przepisy prawa farmaceutycznego. Nasi specjaliści mogą przy tym sporządzać stosowne ekspertyzy w przedmiocie zgodności przepisów prawa polskiego z prawem wspólnotowym. W szczególności podejmujemy działania w następującym zakresie:

  • dopuszczania do obrotu produktów leczniczych
  • obrotu produktami leczniczymi,
  • doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej do produktów leczniczych
  • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych w tym w przedmiocie uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, zmian po rejestracji produktu leczniczego, w tym zmian podmiotu odpowiedzialnego, uzyskania zezwolenia na wytwarzanie, uzyskania zezwolenia na import
  • refundacji leków w tym refundacji poza zarejestrowanymi wskazaniami
  • reprezentacji w postępowaniach sądowych
  • interpretacji dyrektyw i rozporządzeń unijnych w kontekście prawa polskiego.