Sylweriusz Bartosz Królak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Tel Aviv University. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie mediów elektronicznych oraz prawie nowoczesnych technologii. Doradza organizacjom pozarządowym w sprawach dotyczących ochrony praw człowieka. Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego Izraela oraz prawa do prywatności w internecie. W ramach Kancelarii pełni funkcję Of Counsel w dziale IT i nowoczesnych technologii. Uczestniczy również w obsłudze prawnej przedsiębiorstw sieciowych w tym w sprawach z zakresu prawa rzeczowego.Włada językiem angielskim, niemieckim, porozumiewa się również w języku hebrajskim.