Prof. dr hab. Radca Prawny Władysław Czapliński

Profesor zwyczajny, dr hab. nauk prawnych. Jest od roku 1992 pracownikiem, a od roku 2004 dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; jednocześnie od 2001 roku jest profesorem w Centrum Europejskim UW. W latach 1988-1990 i 1995 był stypendystą prestiżowej Fundacji im. Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Tybindze i Instytucie Prawa Międzynarodowego im. Maxa Plancka w Heidelbergu (RFN). Wykładał gościnnie na uniwersytetach w Paryżu, Nicei oraz Frankfurcie nad Odrą. W latach 1999-2005 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od roku 2004 jest przewodniczącym Komitetu Doradczego Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości, a od roku 1998 również członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Jest sprawozdawcą Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego do spraw Sukcesji Państw (z siedzibą w Londynie), członkiem Niemieckiego Towarzystwa Prawa Międzynarodowego oraz Francuskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego.

Uznany specjalista w zakresie prawa międzynarodowego publicznego (zwłaszcza w dziedzinie odpowiedzialności państwa za naruszenia prawa) oraz prawa Unii Europejskiej; autor kilku monografii (m.in. o współpracy sądowej w ramach Unii Europejskiej), podręczników (w tym „Sędzia krajowy a prawo międzynarodowe”, będący jedynym podręcznikiem prawa międzynarodowego dla sędziów sądów polskich), oraz wielu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.

Był ekspertem rządowym w postępowaniach arbitrażowych oraz uczestniczył w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu i Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Profesor Władysław Czapliński jest starszym Partnerem Kancelarii, kierującym zespołem świadczącym obsługę prawną w zakresie europejskich standardów regulacji rynku w tym w odniesieniu do instytucji finansowych, postępowań regulacyjnych, ochrony inwestycji, ładu korporacyjnego, ochrony konkurencji i pomocy publicznej.

Włada biegle językami: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim.