Doradca prawny Robert Dymkowski

sylwetki_dymkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989 r.) z praktycznym doświadczeniem prawniczym i menedżerskim w zarządzaniu dużymi inwestycjami kubaturowymi i liniowymi.

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, budowlanego, telekomunikacyjnego, ochrony środowiska oraz przetargów i kontraktów wg FIDIC („żółta”, „czerwona” i „biała” księga). Zna specyfikę współpracy z każdym typem Podmiotów/Stron występujących w kontraktach FIDIC (Zamawiający, Inżynier, Wykonawca, Podwykonawca, Komisja Rozjemstwa).

Pracował na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze „PPL” w zakresie bezpośredniej Kontroli prawnej nad Realizacją Kontraktu wg FIDIC „Budowa Terminala 2 i rozbudowa infrastruktury MPL Okęcie” w Warszawie wraz z kilkunastoma inwestycjami towarzyszącymi (zbiorniki retencyjne, integracja Terminala 2 z Terminalem 1, system CUTE).

Doradzał branży „Industrial Solutions & Services”, jako konsultant prawny d/s FIDIC (najważniejsze obsługiwane przetargi/kontrakty: „Łódzki Tramwaj Regionalny”, Stacja uzdatniania wody Drwęca-Jedwabno k/Torunia, Budynek biurowo-hotelowy Andersia Tower w Poznaniu, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie).

Ponadto uczestniczył w obsłudze prawnej takich kontraktów FIDIC jak „Dostosowanie odcinka Autostrady A-2 Stryków-Konin do standardów autostrady płatnej” (na rzecz ALCATEL-LUCENT) czy Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód (na rzecz VEOLIA Water Systems).